Περιγραφή

Περιγραφή

R 71

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΡΑΒΔΩΝ

Το R71 είναι ένα εργαλείο μέτρησης της θέσης και της διάβρωσης του χάλυβα, με ενσωματωμένες λειτουργίες όπως η διάμετρος των ράβδων, η κατανομή, το πάχος του καλύμματος σκυροδέματος και η διάβρωση του σκυροδέματος.