1.Καθαίρεση επιχρίσματος σε πλάτος 27-30cm

Σχήμα 1: Καθαίρεση επιχρίσματος

2.Διεύρυνση της ρωγμής με τοπικό σπάσιμο των πλίνθων και καθαρισμός της επιφάνειας με άφθονο νερό.

3.Εφαρμογή κονιάματος SANAZIEG της AZICHEM με ψιλό μυστρί όσο γίνεται βαθύτερα στη ρωγμή και επικάλυψη με το κονίαμα SANAZIEG πάχους της τάξης των 5mm σε όλη την καθαιρεμένη επιφάνεια.

4.Τοποθέτηση ειδικού υαλοπλέγματος GT AR της BIEMME πλάτους 25cm πάνω από το κονίαμα.

Σχήμα 2: Τοποθέτηση ειδικού υαλοπλέγματος

5.Εφαρμογή δεύτερης στρώσης κονιάματος SANAZIEG πάχους της τάξης των 5mm πάνω από το ειδικό υαλόπλεγμα GT AR.