1. Καθαρισμός επιχρίσματος σε ύψος 25cm άνω και 25cm κάτω από το σημείο αποκόλλησης.

Σχήμα 1: Καθαρισμός επιχρίσματος

  1. Πλύσιμο με νερό υπό χαμηλή πίεση, φροντίζοντας η επιφάνεια να μείνει υγρή μέχρι την χρήση του κονιάματος.
  2. Διάνοιξη οπών διαμέτρου όχι λιγότερο από 14mm, σε αποστάσεις της τάξης του 1m, ξεκινώντας από τα άκρα της διεπιφάνειας δοκού-τοιχοποιίας.
  3. Τοποθέτηση μικρών (προσωρινών) μεταλλικών παρεμβλημάτων (διαμέτρου Φ10 ή Φ12) στις θέσεις των οπών.
  4. Εισαγωγή κονιάματος INTOSANA της AZICHEM με ψιλό μυστρί όσο γίνεται βαθύτερα στην επιφάνεια αποκόλλησης.
  5. Εφαρμογή πρώτης στρώσης κονιάματος INTOSANA πάχους της τάξης των 6mm σε ύψος 25cm άνω και 25 cm κάτω των οπών και εφαρμογή, πάνω σε αυτή, ειδικού υαλοπλέγματος
    GT AR της BIEMME με ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία επαφής του με τα μεταλλικά παρεμβλήματα.

Σχήμα 2,3: Τοποθέτηση μεταλλικών παρεμβλημάτων και εφαρμογή πρώτης στρώσης κονιάματος και υαλοπλέγματος

  1. Αφαίρεση μεταλλικών παρεμβλημάτων και τοποθέτηση «κορδονιών» από ειδικό υαλόπλεγμα τύπου FGC διαμέτρου 1cm εμποτισμένο με εποξειδική ρητίνη ARMOFIX MTX της DRACO. Το κορδόνι αυτό εισχωρεί 10cm μέσα στην οπή και τα υπόλοιπα 10 cm, ανοίγουν σε μορφή «φούντας» πάνω στο κονίαμα, όπου επικολλιούνται με εποξειδική ρητίνη ARMOFIX MTX της DRACO.

Σχήμα 4,5: Τοποθέτηση ειδικών κορδονιών

  1. Πάνω από τη φούντα εφαρμόζεται μια επιπλέον στρώση από κονίαμα CALCE STORICA της DIASEN πάχους της τάξης των 6mm, ώστε να καλυφθεί πλήρως καθώς και όλη η επιφάνεια των 50cm.