Η εταιρεία EM4C (Engineering Materials for Construction) ιδρύθηκε το 2012 (μετά από συνεχή έρευνα στο χώρο των δομικών υλικών που άρχισε από τα μέσα του 2007) και δραστηριοποιείται στους τομείς κατασκευής, επισκευής, ενίσχυσης, ενεργειακής αναβάθμισης και συντήρησης κτιριακών και έργων υποδομής, τόσο σύγχρονων όσο και παλαιών ή διατηρητέων, παρέχοντας εξειδικευμένα προϊόντα και ολοκληρωμένα δομικά συστήματα με υψηλή τεχνογνωσία και άρτια τεχνική υποστήριξη.
Η EM4C προσφέρει καινοτόμα προϊόντα και δομικά συστήματα που εγγυώνται μόνιμη, οικονομική και βέλτιστη αντιμετώπιση προβλημάτων και αστοχιών, σε ένα ευρύτατο πεδίο δομικών στοιχείων όπως οπλισμένο σκυρόδεμα, φέρουσα τοιχοποιία, χάλυβα και ξύλο. Όλα τα προϊόντα είναι δοκιμασμένα, πιστοποιημένα από Αναγνωρισμένα Εργαστήρια, συμμορφωμένα με τα πλέον αυστηρά Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα και φέρουν την προβλεπόμενη Ευρωπαϊκή Σήμανση CE.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Όραμα της EM4C είναι να συμβάλει δυναμικά στην δομική, αντισεισμική και ενεργειακή αναβάθμιση πάσης φύσεως κατασκευών και έργων υποδομής, υφιστάμενων και νέων, σύγχρονων και ιστορικών, λαμβάνοντας υπόψη αισθητικά και περιβαλλοντικά κριτήρια που έχουν ως επίκεντρο το σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η EM4C δημιουργήθηκε έχοντας σαν αποστολή την εισαγωγή και προώθηση κατασκευαστικών προϊόντων και δομικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας που μπορούν να παρέχουν καινοτόμες, διαχρονικές και ολοκληρωμένες λύσεις λιγότερο παρεμβατικές, ευέλικτες, ταχύτατες, αισθητικά ελκυστικές και οικονομικές σε συνδυασμό με άρτια τεχνική υποστήριξη.

Η φιλοσοφία όλων μας στην EM4C στηρίζεται στην συνεχή αναζήτηση και σωστή επιλογή καινοτόμων και υψηλής ποιότητας προϊόντων και δομικών συστημάτων, με στόχο την παροχή τους με το καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών. Έχοντας ως βασικό μέλημα την βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών μας το ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους που επιτυγχάνεται μέσω των νέων κατασκευαστικών τεχνολογιών που παρέχουμε. Επιδιώκουμε την οικοδόμηση μακροχρόνιων και αμοιβαίως επωφελών συνεργασιών με προϊόντα που προσδίδουν αξία στην κατασκευή, έχοντας χαμηλό κόστος υλοποίησης, χαμηλό κόστος συντήρησης και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Ποιότητα & Πιστοποιήσεις
Άριστες Υπηρεσίες Υποστήριξης
Τεχνολογία & Καινοτομία
Σεβασμός στον Άνθρωπο και το Περιβάλλον
KODAK Digital Still Camera
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η EM4C είναι μια νέα, σύγχρονη εταιρεία που στηρίζεται σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, κατάλληλα εκπαιδευμένο, με μακρά εμπειρία στον χώρο των κατασκευών.

Οι μηχανικοί μας σε συνεργασία με τους μελετητές, τους κατασκευαστές και τα συνεργεία του έργου έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν και να προτείνουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες που συνδέονται τόσο με τα υλικά και τα πιστοποιημένα συστήματα δόμησης που αντιπροσωπεύουμε, παρέχοντας μοναδικές λύσεις κατά το στάδιο της μελέτης και κατά το στάδιο της κατασκευής. Οι μηχανικοί μας, αναλαμβάνουν την αξιολόγηση των προβλημάτων, μελέτη και διαστασιολόγηση υλικών και συστημάτων, επίβλεψη κατά την διάρκεια της τοποθέτησης και πιστοποίηση της παραλαβής.
Στόχος μας είναι η εύρεση της καλύτερης, αποδοτικότερης και οικονομικότερης λύσης χωρίς τον παραμικρό συμβιβασμό στην ποιότητα καθώς και η συμβολή στην άρτια εφαρμογή των υλικών και δομικών συστημάτων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Βασικό μέλημα του τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης της EM4C είναι η προσφορά τεχνογνωσίας για ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις για προβλήματα παλαιών αλλά και σύγχρονων κατασκευών. Το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης οργανώνει και πραγματοποιεί τεχνικά σεμινάρια, για τη σωστή εφαρμογή των συστημάτων και των προϊόντων της καθώς και για τις μοναδικές και καινοτόμες τεχνικές λύσεις που διαθέτει.
Μαζί με την εκπαίδευση η EM4C προσφέρει δωρεάν και όλα τα υποστηρικτικά προγράμματα για τον υπολογισμό και την διαστασιολόγηση των προϊόντων και συστημάτων της.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Η επιλογή των εταιρειών αντιπροσώπευσης αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της επιχειρηματικότητας της EM4C με βασικούς άξονες τη καινοτομία, την ποιότητα, την οικονομία, την ολοκληρωμένη εφαρμογή, και την συνεχή έρευνα και δημιουργικότητα για προϊόντα και δομικά συστήματα που δεν ακολουθούν τις απλές παραδοσιακές μεθόδους αλλά το μέλλον όπως το απαιτούν οι οικονομικές, τεχνολογικές και περιβαλλοντικές ανάγκες της αγοράς.
Οι εταιρείες που αντιπροσωπεύονται από την EM4C αποτελούν εγγύηση με την σταθερή παραγωγικότητα και την ευελιξία κατά την παραγωγή για την γρήγορη και άριστη εξυπηρέτηση των πελατών.
Η πολυετής εμπειρία των εταιρειών όπως για παράδειγμα ATRIA – AZICHEM – BIEMME – DIASEN – DRACO – STATICAL τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική μετά την καθοδήγηση και την άρτια εκπαίδευση των μηχανικών μας είναι η καλύτερη εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών μας με την χρήση σύγχρονων – καινοτόμων υλικών και συστημάτων που δίνουν ολοκληρωμένες και οικονομικές λύσεις σε πλειάδα προβλημάτων που αφορούν κατασκευές και έργα υποδομής.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης η EM4C προσπαθεί να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος παρέχοντας έτοιμα - ανακυκλώσιμα προϊόντα, όπου η ποιότητα, ο σχεδιασμός και η παραγωγική διαδικασία τους ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών Leed (Leadership Energy and Environmental Design) όπως αυτά απαιτούνται από τον οργανισμό GBC (Green Building Council Italia). Πολλά από τα καινοτόμα προϊόντα δίνουν λύσεις σε δύσκολες εφαρμογές και την αποφυγή εργαλείων και μηχανημάτων ενώ όλα τα προϊόντα της EM4C συσκευάζονται σε πλήρως χάρτινες ανακυκλώσιμες συσκευασίες.