ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ (NHL)

1.Δοκιμές προσδιορισμού αποστάσεων διάνοιξης οπών για την εφαρμογή του ενέματος (όπως στην εικόνα 1). Από την κεντρική οπή εισάγετε ένεμα (πίeσης 1 bar) μέχρι την αύξηση της πίεσης άνω των 2 bar και υπολογίζετε τις αποστάσεις από τις τελευταίες οπές που εμφανίστηκε το ένεμα (x,y).


Εικόνα 1

2.Διάνοιξη οπών (12-16mm) σε όλη την επιφάνεια (όπως στην εικόνα 2) βάσει των δοκιμών του πρώτου βήματος. Γενικά οι αποστάσεις x,y είναι από 40-80cm, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας. Τοποθέτηση ελαστικών διάφανων σωληνάριων και αρμολογήματα τοιχοποιίας όπου κριθεί απαραίτητο με τα υλικά αρμολογήματος – INTOSANA της AZICHEM για απαιτήσεις 10MPa, CALCE STORICA της DIASEN για απαιτήσεις 15MPa και για πολύ βαθιά αρμολογήματα το SANAZIEG της AZICHEM.

Εικόνα 2

3.Καθαρίζετε το εσωτερικό της τοιχοποιίας με νερό από τις οπές (από επάνω προς τα κάτω) και αφήνετε την τοιχοποιία να στεγνώσει για τουλάχιστον 2 ώρες.

4.Εφαρμόζετε το έτοιμο φυσικό ενέσιμο κονίαμα- SΑNAFLUENS της AZICHEM για απαιτήσεις πάνω από 15MPa ή το MIKROSANA της AZICHEM για απαιτήσεις έως 10MPa, με την κατάλληλη μηχανή FG3 ή FG2 της REVELIN και με χαμηλή πίεση (1 bar) από κάτω προς τα επάνω και από τις εξωτερικές πλευρές της τοιχοποιίας προς το κέντρο. Όταν η πίεση ανέβει άνω των 2 bar, μεταφέρετε την εφαρμογή στην επόμενη οπή (όπως εικόνες 3 και 4).

                    Εικόνα 3                             Εικόνα 4

5.Μετά την κοπή ή την αφαίρεση των σωληνάριων κλείνετε τις οπές με αρμολόγημα INTOSANA της AZICHEM ή CALCE STORICA της DIASEN ή με το SANAZIEG της AZICHEM.