ΓΕΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ – ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ – ΛΩΡΙΔΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΩΝ:
Οι ρητίνες Betontex® (Τύπου RC: Εποξειδικές και Τύπου IPN: Πυράντοχες) σε συνδυασμό με πλέγματα οπλισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υποστρώματα από σκυρόδεμα, τοιχοποιία ή ξύλο. Η εφαρμογή περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

Προετοιμασία υποστρώματος

Σκοπός της προετοιμασίας του υποστρώματος είναι η εξομάλυνση της επιφάνειας προς ενίσχυση με σκοπό την απομάκρυνση τυχόν αδυναμιών ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη και ομοιογενής συγκόλληση των σύνθετων υλικών.  Γενικά  το υπόστρωμα προετοιμάζεται με την αφαίρεση χαλαρών, κατεστραμμένων και αποσαθρωμένων τμημάτων. Πρέπει να καθαρίζεται με αμμοβολή, υδροβολή ή άλλο κατάλληλο μηχανικό τρόπο ώστε να είναι καθαρή από λάδια, σκόνη ή αλλά υλικά. Επίσης η επιφάνεια πρέπει να είναι λεία και επίπεδη χωρίς κενά ή κοιλότητες. Τυχόν επιδιορθώσεις στην επιπεδότητα του υποστρώματος γίνονται με τη βοήθεια λεπτόκοκκου τσιμεντοειδούς κονιάματος.  Εάν υπάρχουν ρηγματώσεις στο σκυρόδεμα πρέπει να αποκατασταθούν με τη διαδικασία των ρητινοενέσεων. Σε δομικά μέλη που έχουν υποστεί βλάβες, η αποκατάσταση περιοχών σκυροδέματος μπορεί να γίνει με κατάλληλα κονιάματα υψηλής αντοχής REPAR TIX της AZICHEM.

Ανάμιξη υλικών ρητίνης

 Η ανάμιξη των δυο συστατικών [ο σκληρυντής (συστατικό Β) προστίθεται μέσα στη ρητίνη (συστατικό Α)]  γίνεται με σπάτουλα ή άλλο εργαλείο χειρός, μέχρι να προκύψει ένα ομοιόμορφο μίγμα. Ο λόγος ανάμιξης των δύο συστατικών κατά βάρος αναγράφεται στον πίνακα χαρακτηριστικών των ρητινών.

Διαδικασία εφαρμογής

 1. Επίστρωση ενός στρώματος ασταριού με ρολό, βούρτσα ή πινέλο, ανάλογα με την εφαρμογή. Όπου απαιτείται περαιτέρω εξομάλυνση της επιφάνειας και διαμόρφωση επιπεδότητας του υποστρώματος χρησιμοποιούνται ή ρητινούχες πάστες ή επισκευαστικά υλικά τύπου REPAR TIX της AZICHEM,  ανάλογα με την εφαρμογή.
 2. Εφαρμογή του πρώτου στρώματος συγκολλητικής ρητίνης εμποτισμού με πινέλο, σπάτουλα ή ρολό κατευθείαν πάνω στη στεγνή στρώση του ρητινούχου ασταριού.
 3. Εφαρμογή του υφάσματος/πλέγματος/ λωρίδας πάνω στην επιφάνεια του ασταρωμένου υποστρώματος, αφού ξετυλιχθεί και τεντωθεί.
 4. Εφαρμογή του δεύτερου στρώματος της συγκολλητικής ρητίνης εμποτισμού.
 5. Για την εφαρμογή επιπλέον στρωμάτων οπλισμού επαναλαμβάνονται τα βήματα 3-4-5.
 6. Το φινίρισμα μπορεί να ολοκληρωθεί με τη χρήση αμμοβολής στη νωπή ρητίνη, ώστε να προετοιμαστεί η επιφάνεια για την εφαρμογή των επόμενων επιστρώσεων (επιχρίσματα και βαφές) και την προστασία του συστήματος ενίσχυσης FRP ARMO SYSTEM της DRACO από εξωτερικούς παράγοντες (όπως ηλιακή ακτινοβολία).

Η εφαρμογή των ελασμάτων περιλαμβάνει την προετοιμασία του υποστρώματος όπως περιγράφεται στα βήματα 1-2-3-4. Οι επιφάνειες του ελάσματος καθαρίζονται με κατάλληλο διαλυτικό ή αφαιρείται, εφόσον υπάρχει, η λεπτή αυτοκόλλητη ταινία προστασίας. Ακολούθως το έλασμα συγκολλάται στο υπόστρωμα με χρήση ρητίνης. Για ορθή συγκόλληση είναι απαραίτητη η άσκηση πίεσης πάνω στο έλασμα προς όλες τις κατευθύνσεις ώστε να αποτραπεί τυχόν εγκλωβισμός αέρα μεταξύ πάστας και σκυροδέματος.

ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ

Οι ρητίνες ARMOFIX της DRACO παράγονται και σε ενέσιμη μορφή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πλήρωση, σφράγιση και αγκύρωση κοιλοτήτων και ρωγμών σε όλα τα δομικά στοιχεία κατασκευών από σκυρόδεμα. Η εφαρμογή των ρητινοενέσεων σε ρηγματώσεις του σκυροδέματος εξασφαλίζει την πλήρη αποκατάσταση και επαναφορά του δομικού στοιχείου στην αρχική του κατάσταση.

 • Για ρωγμές πάχους 0,1-5,0 mm προτείνεται η χρήση ρητίνης με μηχανικό τρόπο εφαρμογής.
 • Η επιφανειακή σφράγιση των ρωγμών μπορεί να γίνει με τη χρήση ρητινούχας πάστας.
  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (FRP)Για την εγκατάσταση των σύνθετων υλικών (FRP) με την χρήση ρητινών απαιτούνται:Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός:
  • Επαγγελματικός Ρουχισμός (ολόσωμη φόρμα, μπότες)
  • Γάντια Latex μίας χρήσης
  • Ρολό χαρτί πολλαπλών χρήσεων
  • Μάσκα και προστατευτικά γυαλιά

  Εργαλεία-Υλικά:

  • Ηλεκτρονική ζυγαριά με ακρίβεια γραμμαρίων οικιακής ή επαγγελματικής χρήσης
  • Πλαστικά δοχεία από πολυαιθυλένιο του ενός (1) και των δύο (2) λίτρων
  • Ασετόνη (5 kg)
  • Βούρτσες (5 cm)
  • Ρολά (10 cm)
  • Ψαλίδι κοπής
  • Κοπίδι
  • Σπάτουλες πλάτους 3 cm και 5 cm
  • Χάρακας αλουμινίου πλάτους 5-10 cm και μήκους 3 m
  • Δύο ξύλινα ράφια (διαστάσεων 0,6 x 2,00 m) για πάγκους εργασίας και ένα ξύλινο ράφι (διαστάσεων 0,6 x 3,00 m) για πάγκο κοπής

  Ελάχιστος αριθμός εργαζομένων:  2  (Τεχνίτης και βοηθός)