20 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ– Natural Hydraulic Lime (NHL)

Τα προϊόντα από φυσική υδραυλική άσβεστο (NHL) είναι  απολύτως φυσικά-οικολογικά, με υψηλές μηχανικές ιδιότητες, ανθεκτικά, με την ιδιότητα της «διαπνοής» δημιουργώντας ένα υγιές περιβάλλον διαβίωσης. Τα από κονιάματα φυσικής υδραυλικής ασβέστου (NHL) είναι τα πλέον κατάλληλα για την παρασκευή προϊόντων οικοδόμησης, αποκατάστασης και συντήρησης, όπως σοβάδες, επιχρίσματα, κόλλες κ.λ.π., για νέες κατασκευές δίνοντας ταυτόχρονα την δυνατότητα σε έργα αναστήλωσης και συντήρησης διατηρητέων,  ιστορικών κτιρίων και μνημείων.

Η EM4C παρέχει πιστοποιημένη φυσική υδραυλική άσβεστο FL2, NHL3,5 και NHL5 βάσει του προτύπου UNIEN 459-1. Το πιστοποιητικά Παραγωγής είναι η πραγματική ταυτότητα των προϊόντων καθώς εγγυώνται την ποιότητα και τη φυσική προέλευση, σύμφωνα με τα αυστηρά κριτήρια του προτύπου,  καθώς και την πλήρη απουσία συνθετικών προσθέτων ή πτητικών οργανικών ενώσεων ή υλικών ανακύκλωσης.

Η φυσική υδραυλική άσβεστος έχει επίσης πιστοποιηθεί και σαν προϊόν με εξαιρετικά χαμηλή ραδιενέργεια, βαθμολογημένη στο χαμηλότερο επίπεδο βάσει των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών που αφορούν στα επίπεδα ραδιενέργειας για υλικά από φυσικές πρώτες ύλες. Το πιστοποιητικό έχει εκδοθεί από την ΕΝΕΑ (Εθνική Υπηρεσία της Ιταλίας για νέες Τεχνολογίες που αφορούν την Ενέργεια και στην Αειφόρο Οικονομική Ανάπτυξη).

Η φυσική υδραυλική άσβεστος της  EM4C έχει όλες τις μοναδικές ιδιότητες με τους υψηλότερους δείκτες, λόγω της εξαιρετικής ποιότητας και του τρόπου παρασκευής της.

Οι μοναδικές ιδιότητες της  φυσικής υδραυλικής ασβέστου (NHL) αναφέρονται παρακάτω:

 1. Η φυσική υδραυλική άσβεστος είναι ένα αποκλειστικά φυσικό προιόν χωρίς πρόσθετα και με εξαιρετικά χαμηλή ραδιενέργεια.
 2. Δεν χρειάζεται στα κονιάματα φυσικής υδραυλικής ασβέστου να προστεθούν πλαστικοποιητές, τσιμέντο, σταθεροποιητές, στεγανωποιητές κλπ., γιατί η φυσική υδραυλική άσβεστος έχει εξαιρετικές ιδιότητες και τα αποτελέσματά της είναι υψηλής ποιότητας από την φύση της.
 3. Είναι συμβατή και κατάλληλη για να συνδυαστεί με υφιστάμενα κατασκευαστικά υλικά, ανεξαρτήτως «ηλικίας», για διαφορετικές ανάγκες ενίσχυσης και επισκευής.
 4. Έχει υψηλή αντίσταση στις κλιματολογικές συνθήκες και σύντομο χρόνο ωρίμανσης χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη προστασία, όπως άλλοι τύποι ασβέστου (fat lime mortars).
 5. Λόγω της απουσίας γύψου αλλά και τσιμέντου, τα κονιάματα φυσικής υδραυλικής ασβέστου (έχουν πολύ μικρή παρουσία αλουμίνας) παρουσιάζουν υψηλή αντοχή σε άλατα εξασφαλίζοντας αντίσταση στην παρουσία θειϊκών αλκαλίων, αλλά και στην πλήρη αποφυγή ενώσεων θείου με πυρίτιο, δίνοντας τη δυνατότητα και για εφαρμογές σε παραθαλάσσιο περιβάλλον.
 6. Έχει υψηλή αντοχή και αντίσταση στη δημιουργία βακτηριδίων και μούχλας καθώς η αλκαλικότητά της παρεμποδίζει κάθε ανάπτυξη τους.
 7. Έχει υψηλή ευελιξία  και αντοχή, ιδιότητες που αποκτά σταδιακά κατά την χρήση της επιτυγχάνοντας την απαραίτητη κατά την εφαρμογή «προσαρμογή» της.
 8. Έχει υψηλό δείκτη ελαστικότητας αποφεύγοντας την δημιουργία αρμών διαστολής. Δεν επιτρέπει την ανάπτυξη  ρωγμών ενώ ταυτόχρονα έχει ελάχιστο βαθμό συρρίκνωσης.
 9. Έχει υψηλό δείκτη διαπερατότητας, συμπύκνωσης και διασποράς μειώνοντας την αποσύνδεση με αποτέλεσμα τη δημιουργία κατασκευών που διαπνέουν με τον υψηλότερο δείκτη υγιεινού τρόπου ζωής και περιβάλλοντος.
 10. Έχει υψηλό δείκτη προστασίας στην εμφάνιση υγρασίας στην κατασκευή, λόγω της μακροπορώδους διαπερατής δομής της.
 11. Έχει υψηλό δείκτη εργασιμότητας, λόγω της πλήρους απουσίας ασβέστη.
 12. Έχει υψηλό δείκτη συνοχής και διατήρησης ομοιογένειας μείγματος (self-healing), λόγω της πλήρους απουσίας ασβέστη.
 13. Έχει υψηλό δείκτη ωρίμανσης που επιτρέπει την συνέχιση της εργασίας σε χρόνο που δεν ξεπερνά συνήθως τις 24 ώρες.
 14. Έχει δυνατότητα πολλών επιλογών παραγωγής προϊόντων για χρήσεις σε διαφορετικές εφαρμογές όπως σοβάδες, αρμολογήματα, δομικά κονιάματα, επιχρίσματα, κόλλες, μονωτικά, στεγανωτικά, κλπ.
 15. Τα δομικά υλικά από φυσική υδραυλική άσβεστο είναι ανακυκλώσιμα καθώς οι ιδιότητές τους μπορούν να επανακτηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
 16. Κατά την ενανθράκωση του ελεύθερου ασβεστίου η φυσική υδραυλική άσβεστος απορροφά διοξείδιο του άνθρακα CO2 από την ατμόσφαιρα.
 17. Έχει υψηλό δείκτη κόστους – οφέλους λόγω της σύστασης και των ιδιοτήτων της, της διαδικασίας εξόρυξης και παραγωγής κονιαμάτων, αλλά και του υψηλού δείκτη χρήσης που αφορά στη σχέση βάρους κονιάματος προς όγκο προϊόντος.
 18. Τα κονιάματα φυσικής υδραυλικής ασβέστου της EM4πληρούν όλες τις ανωτέρω ιδιότητες με τους μεγαλύτερους δείκτες αξιοπιστίας και ποιότητας που αποδεικνύεται μέσα από τις διεθνείς εφαρμογές τους, τόσο στη σύγχρονη κατασκευή όσο και στη διατήρηση και συντήρηση παλαιών και ιστορικών μνημείων.
 19. Όλα τα κονιάματα φυσικής υδραυλικής ασβέστου της EM4C είναι έτοιμα προς χρήση με την προθήκη μόνο νερού, στην κατάλληλη ποσότητα, δημιουργώντας μοναδικά μείγματα σοβά, κόλλας, επιχρίσματα, αρμολογήματα και σχεδόν κάθε τύπου δομικά υλικά ευκολόχρηστα και υψηλών προδιαγραφών ενώ ταυτόχρονα μειώνουν σημαντικά το χρόνο, την εξειδίκευση και το κόστος εργασίας κατά την εφαρμογή τους.
 20. Η χρήση μέσα στο χρόνο της φυσικής υδραυλικής ασβέστου σε σχεδόν κάθε μορφής τεχνικό και κατασκευαστικό έργο δείχνουν με τον πιο προφανή τρόπο τις εξαιρετικές και μοναδικές δυνατότητες εφαρμογής της που με την κατάλληλη επεξεργασία και  έρευνα μπορούν να δημιουργήσουν μοναδικά προϊόντα για δύσκολες εφαρμογές έχοντας ως γνώμονα τον άνθρωπο και το περιβάλλον.