ΕΝΕΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η ένεση για την αποκατάσταση ρωγμής σε δομικό στοιχείο με εποξειδικές ρητίνες αποκαθιστά τη συνέχεια του ρηγματωμένου υλικού. Η εφαρμογή αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι ανακτά την αρχική αντοχή του στοιχείου χωρίς να τροποποιήσει τη δυσκαμψία του.

Με σωστή εφαρμογή οι εποξειδικές ρητίνες επιτυγχάνουν τα ακόλουθα:

  • Άριστη πρόσφυση σε σκυρόδεμα, οπλισμό, πέτρα και τούβλα.
  • Μηδενική συρρίκνωση.
  • Δυνατότητα εισχώρησης και στις πιο λεπτές ρωγμές για την εξασφάλιση υψηλής συγκόλληση της επιφάνειας.
  • Υψηλές μηχανικές λειτουργίες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

  1. Καθαρισμός της ρωγμής με πεπιεσμένο αέρα ή με χρήση βούρτσας.
  2. Διάνοιξη οπών (ανά 30 -50 cm) για την τοποθέτηση ακροφυσίων όπου θα γίνει η έγχυση της εποξειδικής ρητίνης. Οι οπές δεν χρειάζεται να είναι αναγκαστικά στις θέσεις των ρωγμών. Μπορούν να είναι κεκλιμένες, αρκεί να τέμνουν τη ρωγμή.
  3. Αρμολόγηση της ρωγμής με εποξειδική ρητινούχα πάστα δύο συστατικών ARMOFIX MTL της DRACO.
  4. Έγχυση της εποξειδικής ρητίνης. Ανάλογα με το μέγεθος της ρωγμής επιλέγεται το ιξώδες της εποξειδικής ρητίνης. Για ρωγμές από 0,1 έως 0,6mm με το EPOX INIEZIONE R.M.2 της DRACO και για ρωγμές από 0,6 έως 1,2mm με το EPOX INIEZIONE R.M.3 της DRACO. Η έγχυση της ρητίνης γίνεται από κάτω προς τα πάνω. Όταν η ρητίνη αρχίζει να εξέρχεται από το ακροφύσιο αυτό σφραγίζεται και η έγχυση συνεχίζεται στο επόμενο.
  5. Αφαίρεση των ακροφυσίων. Όταν η ρητίνη έχει σκληρυνθεί αφαιρούνται τα ακροφύσια, οι οπές τους καλύπτονται με εποξειδικό στόκο και λειαίνεται η επιφάνεια.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όλα τα παραπάνω προϊόντα έγχυσης και συγκόλλησης των ρωγμών παρέχονται σε ειδικά σωληνάρια δύο συστατικών με τη δυνατότητα χρήσης απλού “πιστολιού” τοποθέτησης αρμό-στόκων για εύκολη τοποθέτηση. Οι εποξειδικοί στόκοι είναι προϊόντα δύο συστατικών με εύκολη ανάμειξη και τοποθέτηση με σπάτουλα.