Επισκευές σε ραφές ή ρωγμές ασφαλτικών οδοστρωμάτων

     ➢ Για ρωγμές άνω των 7mm αλλά πάνω από 3mm

α. Καθαρισμός ρωγμής με πίεση αέρα και όχι νερό!

β. Εφαρμογή ARMABOND με ποτιστήρι. Το υλικό είναι με βάση το νερό και πρέπει να περιμένουμε 2-4 ώρες να κάνει την βασική του ωρίμανση.

γ. Εφαρμογή ξανά ARMABOND αν απαιτείται.

δ. Τοποθέτηση χονδρής χαλαζιακής άμμου.

ε. Εφαρμογή ARMASEAL με ποτιστήρι ή ψεκαστήρα και άπλωμα του υλικού με σκληρή βούρτσα.

στ. Τοποθέτηση λεπτής χαλαζιακής άμμου στην επιφάνεια για άμεση χρήση μετά από 15-20 λεπτά.

    ➢ Για ρωγμές κάτω των 7mm

α. Καθαρισμός ρωγμής με πίεση αέρα και όχι νερό!

β. Τοποθέτηση λεπτής χαλαζιακής άμμου, αν απαιτείται.

γ. Εφαρμογή ARMASEAL με ποτιστήρι ή ψεκαστήρα και άπλωμα του υλικού με σκληρή βούρτσα.

δ. Τοποθέτηση λεπτής χαλαζιακής άμμου στην επιφάνεια για άμεση χρήση μετά από 15-20 λεπτά.

Επισκευές τομών σε ασφαλτικά οδοστρώματα

  ➢ Για μικρές τομές πλάτους μέχρι 10cm

α. Καθαρισμός της τομής από σαθρά, σκόνες και βρωμιές.

β. Τοποθέτηση λεπτών αδρανών (3-8cm)

γ. Συμπύκνωση με δονητή ή κόπανο.

δ. Εφαρμογή ARMASEAL με ποτιστήρι μέχρι πλήρωσης.

ε. Τοποθέτηση λεπτής χαλαζιακής άμμου στην επιφάνεια για άμεση χρήση μετά από 15-20 λεπτά.

    ➢ Για μικρές τομές πλάτους άνω των 10cm

α. Εφαρμογή θερμής ή ψυχρής ασφάλτου, ανάλογα με τις προδιαγραφές του έργου.

β. Επικάλυψη με ARMASEAL με ποτιστήρι και βούρτσα ή ψεκαστήρα με κατανάλωση 400-500 gr/m2