Περιγραφή

Περιγραφή

C 71

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Συνεχής ταχεία δοκιμή πασσάλων οικοδόμησης κτιρίων με διασταυρούμενη οπτική καταγραφή. Επιθεώρηση ελαττωμάτων σκυροδέματος με υπερηχητική μέθοδο, όπως μη συμπιεσμένο, κυψελοειδές, περιοχή οπών και ούτω καθεξής. Ανίχνευση της αντοχής του σκυροδέματος με μέθοδο συνδυασμού υπερήχων-αναπήδησης. Ανίχνευση αντοχής τρύπας σκυροδέματος με μέθοδο συνδυασμού υπερήχων-αναπήδησης. Ανίχνευση ελαττωμάτων μιας τρύπας από μία λήψη δύο λήψης. Δοκιμές μηχανικών ιδιοτήτων μη μεταλλικών υλικών, όπως πέτρωμα, σκυρόδεμα κλπ.