Περιγραφή

Περιγραφή

Q 51

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΦΥΡΙ ΔΟΚΙΜΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Το Q 51 είναι ένα ψηφιακό σφυρί σκυροδέματος που χρησιμοποιείται για τη δοκιμή της αντοχής σε θλίψη του σκυροδέματος με τη μέθοδο αναπήδησης. Έχει απλή χρήση και εμφανίζει την τιμή της θλιπτικής αντοχής αμέσως μετά τη δοκιμή. Έχει επαγγελματικό και ισχυρό λογισμικό ανάλυσης σε σύστημα Windows. Μπορεί να εξάγει τα δεδομένα στο Excel ή Word για προηγμένη ανάλυση.