Περιγραφή

Περιγραφή

REPAR TIX G2

ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ, ΕΛΑΦΡΩΣ ΔΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΔΟΚΩΝ

Το REPAR TIX G2 είναι ένα θιξοτροπικό, ενισχυμένο με ίνες τσιμεντοκονίαμα μη συρρικνούμενο ελαφρά διογκωτικό. Έχει υψηλή απόδοση σε αντοχή και στεγάνωση, ειδικό για την αποκατάσταση των κοιλοτήτων και των αποκολλήσεων στα επιχρίσματα, καθώς και για την στερέωση των ξύλινων ή χαλύβδινων δοκών σε τοιχοποιίες ανεξάρτητα από τη φύση τους.

Συσκευασία: 25kg/σάκο
Κατανάλωση: 1.900kg/m3