Περιγραφή

Περιγραφή

RESISTAT

ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ, ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Τα RESISTAT L, EASF και RESISTAT winter είναι θιξοτροπικές αυτοδιογκούμενες ρητίνες, δύο συστατικών, για εφαρμογές σε πολύ χαμηλής ποιότητας τοιχοποιίας υπό κανονικές, καθώς και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο για στατικές-αντισεισμικές επεμβάσεις ενίσχυσης της φέρουσας τοιχοποιίας καθώς και πλήρωση των τοίχων σε συμβατικές κατασκευές, αλλά και σε διατηρητέα κτήρια και μνημεία. Χάρη στη μοναδική τεχνολογία της StatiCAL, τα βλήτρα-σύνδεσμοι από ανοξείδωτο χάλυβα, κατασκευασμένα με ειδική τεχνολογία προέντασης, συνεργάζονται πλήρως με τα υλικά της κατασκευής. Έχουν το σχήμα σπιράλ που δίνει την δυνατότητα εισαγωγής στο φορέα με απλή πίεση στο άκρο του. Επίσης με τη χρήση ειδικών ενεμάτων τα βλήτρα-σύνδεσμοι ενσωματώνονται δημιουργώντας ένα ενιαίο σύστημα ενίσχυσης. Η χρήση του συστήματος βασίζεται στην παραδοχή ότι κάθε κτίριο επιδέχεται ένα ποσοστό μετακίνησης εντός ορισμένων ανοχών. Η προτεινόμενη εφαρμογή επιτρέπει την μικρο-μετακινήσεις των δομικών στοιχείων του κτηρίου, χάρη στο σχήμα και την τεχνολογία κατασκευής των βλήτρων-συνδέσμων, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει την απαραίτητη σταθεροποίησή του.

Συσκευασία: 450ml/σωληνάριο