Περιγραφή

Περιγραφή

SANASTARK

ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

Το SANASTARK (διαφανές) είναι ένα διάλυμα ανόργανων πυριτικών, ικανό να σχηματίζει αντίδραση με τα άλατα και τον ένυδρο ασβέστη που βρίσκεται στην τοιχοποιία δημιουργώντας ενώσεις πρόσδεσης και σταθεροποίησης, ειδικό για σοβάδες και επιχρίσματα. Είναι κατάλληλο για την οικολογική παρέμβαση σε κτίρια αλλά και την αποκατάσταση ιστορικών μνημείων. Δεν περιέχει ρητίνες ή διαλύτες και η εφαρμογή του δεν επηρεάζει την αρχική διαπνοή του τοίχου.

Συσκευασία: 5-10kg/δοχείο
Κατανάλωση: 0,25kg/m2