Περιγραφή

Περιγραφή

BIO RIPC 30

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΒΛΑ

Το BIO R-IPC 30 είναι ένα υδροαπωθητικό σταθεροποιητικό και προστατευτικό προϊόν με βάση το πυριτικό αιθύλιο, σιλοξάνια και ειδικά βιοκτόνα κατά της ανάπτυξης αλλοιωγόνων μικροοργανισμών, σε μίγμα διαλύτη για φυσικούς λίθους και απορροφητικές επιφάνειες κατασκευών. Το συστατικό σιλοξάνης έχει σημαντική υδατοαπωθητική δράση, καθώς και τη λειτουργία της γέφυρας μεταξύ ασβεστολιθικών μορίων και πυριτικού αιθυλεστέρα. Το BIO R-IPC 30 δεν αλλάζει τη διαπνοή του υποστρώματος και δεν μειώνει τη διαπερατότητα των υδρατμών, δεν αλλάζει τη χρωματική όψη των κατεργασμένων υλικών και έχει υψηλή αντοχή στις ακτίνες UV.

Συσκευασία: 5lt/δοχείο
Κατανάλωση: 4-8m2/lt