Περιγραφή

Περιγραφή

ACQUACONS

WATER-BASED CONSOLIDANT FOR FACADES, BASED ON LITHIUM SILICATE

ACQUACONS is a product based on an aqueous solution of lithium silicate, specially adapted for the consolidation of substrates subjected to surface and deep chalking or peeling, increasing mechanical resistance to friction and impact. It is applied to natural stones, bricks, concrete and cementitious finishes.

Technical Characteristics: Transparent liquid
Specific weight: 1.04 kg/l ± 0.1
Packaging: 5 lt/container
Consumption: 6-12 lt/m2

Περιγραφή

Περιγραφή

ACQUACONS

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΛΙΘΙΟ

Είναι ένα προϊόν που βασίζεται σε ένα υδατικό διάλυμα πυριτικού λιθίου, ειδικά προσαρμοσμένο για την ενοποίηση υποστρωμάτων που υπόκεινται σε επιφανειακή και βαθιά κιμωλίαση ή αποκόλληση, αυξάνοντας την μηχανική αντοχή σε τριβή και κρούση. Εφαρμόζεται σε φυσικές πέτρες, τούβλα, σκυρόδεμα και τσιμεντοειδή τελειώματα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Διαφανές υγρό
Ειδικό βάρος: 1,04 kg/l ±0,1
Συσκευασία: 5 lt/δοχείο
Κατανάλωση: 6-12 lt/m2