ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΙΝΕΣ

Brand: ROMFRACHT
Περιγραφή

Περιγραφή

ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΙΝΕΣ

Οι ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΙΝΕΣ  παράγονται από την ψυχρή συρματοποίηση του χάλυβα, με πολύ χαμηλό ποσοστό σε άνθρακα και εξαιρετικά υψηλές τεχνικές προδιαγραφές με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση κατανάλωσης ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος προσδίδοντας εξαιρετική εργασιμότητα. Χρησιμοποιούνται από 25 έως 40kg/m3 στο εκτοξευμένο σκυρόδεμα για την επένδυση σηράγγων, την ενίσχυση τοιχίων, καθώς επίσης και για κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων και προεντεταμένων στοιχείων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Αντοχή σε εφελκυσμό: >1.100MPa
Επιμήκυνση: <2%