Περιγραφή

Περιγραφή

DIATHONITE EVOLUTION

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Το DIATHONITE EVOLUTION είναι ένα μοναδικό φυσικό προϊόν με βάση την φυσική υδραυλική άσβεστο NHL 3.5, το φελλό, ίνες ενίσχυσης και μία σειρά από φυσικά πρόσθετα, το οποίο έχει τις σημάνσεις CE και LEED. Είναι ένας θερμομονωτικός φυσικός σοβάς υψηλών προδιαγραφών για νέες και υφιστάμενες κατασκευές (για τοιχοποιίες με χαμηλή θερμική αγωγιμότητα και για επισκευές θερμογεφυρών) και χαρακτηρίζεται από χαμηλό βάρος και υψηλή ελαστικότητα επιτρέποντας παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακόμη και σε υφιστάμενους σοβάδες (με ηχομονωτικές ιδιότητες). Είναι οικολογικό προϊόν, που διαπνέει, χωρίς απόβλητα (100% ανακύκλωση), με πολύ γρήγορη εφαρμογή χωρίς προβλήματα αστοχίας (με αντλία), δεν δημιουργεί ρωγμές μεταξύ πυλώνα και τοίχου και διορθώνει (ομογενοποιεί) θερμογέφυρες. Παρέχει μόνωση από το κρύο και ζέστη γιατί συνθέτει τα χαρακτηριστικά της μόνωσης του ψύχους από φελλό με εκείνη της θερμομόνωσης των λίθων, τούβλων κλπ. Επίσης παρέχει και ιδιότητες ηχομόνωσης και αφύγρανσης στην τοιχοποιία.

Κατανάλωση: 3.7 kg/m2/cm
Συσκευασία: 18 kg/σάκος