Περιγραφή

Περιγραφή

BETON REMOKAL C

ΟΞΙΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Το BETON REMOKAL C είναι ένα όξινο υγρό που απομακρύνει σκουριές και ασβεστολιθικές και τσιμεντοειδείς επικαλύψεις από επιφάνειες (πλακάκια, τσιμέντο και σε χάλυβα, χαλκό και ορείχαλκο). Έχει πολύ μικρή διαβρωτική επίδραση επί της επιφανείας. Έχει ανασταλτική, ελεγχόμενη, ασφαλή και ομοιόμορφη δράση, η οποία διαλύει τις επιχρίσεις και τις διαβρώσεις, χωρίς να επηρεάζει αισθητά το βασικό υλικό και το χρώμα της επιφάνειας. Το BETON REMOKAL C χρησιμοποιείται σε διάλυμα από 10 έως 50% σε νερό με εμβάπτιση ή με ψεκασμό, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Συσκευασία: 5 lt