Περιγραφή

Περιγραφή

ARMOSHIELD BC

ΡΑΒΔΟΙ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Οι ARMOSHIELD BC είναι ράβδοι από συγκολλημένες ίνες άνθρακα υψηλής αντοχής για την ενίσχυση  οπλισμένου σκυροδέματος, προεντεταμένου οπλισμένου σκυροδέματος, λιθοδομές καθώς και τοιχοποιίες από φυσικά υλικά. Οι ράβδοι ARMOSHIELD BC μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τα υφάσματα ARMOSHIELD C και τις ταινίες ARMOGRIP aramid για τη βελτίωση των συνδέσεων και την αγκύρωση των υφασμάτων από ανθρακονήματα.

Συσκευασία: 3m/ράβδο (8 και 10 mm διάμετρο)