Περιγραφή

Περιγραφή

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ARDFIX ΜΗ ΔΙΑΜΠΕΡΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ/ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ARDFIX ΓΙΑ MH ΔΙΑΜΠΕΡΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η Ardea Ltd έχει αναπτύξει, μετά από συνεχή ερευνά και ανάπτυξη, ένα καινοτόμο σύστημα σύνδεσης και αγκύρωσης, το Ardfix®, το οποίο βελτιώνει την συμπεριφορά του δομικού μέλους σε εφελκυσμό και διάτμηση συνδέοντας και αγκυρώνοντας τον οπλισμό. Εφαρμόζεται σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, ξύλο ή φέρουσα τοιχοποιία. Αποτελείται από ένα συνδυασμό υφασμάτων μονής-κατεύθυνσης και από εξηλασμένες ράβδους από ίνες άνθρακα.