Περιγραφή

Περιγραφή

ARDFIX

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ/ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ARDFIX 

Tο ARDFIX είναι ένα σύστημα σύνδεσης και αγκύρωσης το οποίο βελτιώνει την συμπεριφορά του δομικού μέλους σε εφελκυσμό και διάτμηση συνδέοντας και αγκυρώνοντας τον οπλισμό. Εφαρμόζεται σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, ξύλο ή φέρουσα τοιχοποιία. Αποτελείται από ένα συνδυασμό υφασμάτων μονής-κατεύθυνσης και από εξηλασμένες ράβδους από ίνες άνθρακα.

Το σύστημα σύνδεσης/αγκύρωσης ARDFIX  αποτελείται από ένα συνδυασμό υφασμάτων μονής-κατεύθυνσης τύπου ARMOSHIELD C-SHEET  και από εξηλασμένες ράβδους από ίνες άνθρακα τύπου ARMOSHIELD BC.  Το  ARDFIX βελτιώνει σημαντικά την συμπεριφορά του δομικού μέλους σε εφελκυσμό και διάτμηση συνδέοντας  και αγκυρώνοντας τον οπλισμό  ενίσχυσης (FRP) στα δομικά στοιχεία. Το σύστημα αποτελείται από (α) δύο (2) λωρίδες των 5 cm ARMOSHIELD C-SHEET 300gm/m2 ( μήκους 50 cm + μήκος ράβδου), (β) ένα τετράγωνο ύφασμα ARMOSHIELD C-SHEET 300gm/m2  50×50 cm και (γ) από ένα τμήμα ράβδου ARMOSHIELD BC  8mm ή 10mm όπως ορίζει η μελέτη. Η τοποθέτηση του συστήματος γίνεται με την εποξειδική ρητίνη τύπου  ARMOFIX MTX.

Μπορεί είτε να είναι από την μία πλευρά του δομικού στοιχείου ή και διαμπερές.