Περιγραφή

Περιγραφή

FGC

FIBERGLASS ANCHORING CORD

FGC cords are made of high elasticity fiberglass. In combination with epoxy resins, they can be used to bond composites to building blocks and walls (as anchoring system). There are also cords made of carbon fiber (FCS).

Type Weight gr/m² Density Tensile strength N/mm2 GPa modulus Elasticity%
FGC 6.400 2,6 959 71 1,35
Περιγραφή

Περιγραφή

FGC

ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΥΑΛΟΥ

Τα FGC κορδόνια αποτελούνται από πλέξεις ινών υάλου, υψηλού μέτρου ελαστικότητας. Σε συνδυασμό με εποξειδικές ρητίνες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση σύνθετων υλικών με δομικά στοιχεία και τοιχοποιίες (ως σύστημα αγκύρωσης). Επίσης υπάρχουν κορδόνια από πλέξεις ινών άνθρακα (FCS).

Τύπος

Βάρος gr/m²

Πυκνότητα

Αντοχή σε εφελκυσμό N/mm2

Μέτρο ελαστικότητας GPa

Ελαστικότητα %

FGC

6.400

2,6

959

71

1,35