Περιγραφή

Περιγραφή

STABILWET

ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΡΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Το STABILWET είναι ένα υδατικό διάλυμα του πολυσιλοξανίου, ικανό να απωθήσει το νερό σε κεραμικές επιφάνειες καθώς και σε επιφάνειες από σκυρόδεμα και πορώδη φυσικά υλικά. Αναζωογονεί την επιφάνεια εφαρμογής, στεγανοποιεί ενάντια σε υδρατμούς και διοξείδιο του άνθρακα, μειώνει την είσοδο νερού και βελτιώνει την διαδικασία καθαρισμού της επιφανείας από βρωμιές. Εφαρμόζεται με συσκευή ψεκασμού χαμηλής πίεσης.

Συσκευασία: 20kg/δοχείο
Κατανάλωση: 0,2-0,4kg/m²