Περιγραφή

Περιγραφή

STABILSANA

ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Το STABILSANA (λευκό) είναι ένα φυσικό πρόσμικτο το οποίο ενοποιεί και σταθεροποιεί καθώς συνεργάζεται με τα ορυκτά υλικά (οργανικά ή μη), φυσικά αδρανή και υδραυλικά συνδετικά (τσιμέντο, άσβεστος, NHL) και χρησιμοποιείται για την κατασκευή αγροτικών δρόμων, μονοπατιών και όπου απαιτείται η δημιουργία φυσικών σταθερών χωμάτινων επιφανειών. Η εφαρμογή του απαιτεί ιδιαίτερη διαδικασία με την χρήση μηχανημάτων οδοποιίας.

Συσκευασία: 25kg/σάκο
PΚατανάλωση: 1kg/m3