Περιγραφή

Περιγραφή

CONSILEX ALTRAIN

WATER REPELLENT TRANSPARENT NON – PELLICULAR SOLUTION FOR MASONRY SURFACES

Water repellent, colourless, non-pellicular impregnating agent based on silanes and siloxanes in solvent. It protects plaster, cement-based systems, natural stone, tufa, etc., from the weather, from freezing and thawing cycles and from harsh atmospheric agents. It does not alter the colour of the media and does not change the original appearance and breathability.

Packaging: 10lt can
Consumption: 0,25lt/m2

Περιγραφή

Περιγραφή

CONSILEX ALTRAIN

ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Το CONSILEX ALTRAIN (διαφανές) είναι ένα προϊόν εμποτισμού, απωθητικό του νερού με βάση σιλάνια και σιλοξάνες σε διαλύτη. Προστατεύει το σοβά, το τσιμέντο, τις φυσικές πέτρες, την ηφαιστειακή τέφρα από τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, βροχή), από κύκλους ψύξης και απόψυξης και από τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Είναι υλικό που αναπνέει και δεν αλλοιώνει το χρώμα  και  την αρχική εμφάνιση του υποστρώματος.

Συσκευασία: 10lt/δοχείο
Κατανάλωση: 0,25lt/m2