Περιγραφή

Περιγραφή

PRERIT COMPOUND

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Το PRERIT COMPOUND είναι ένα πρόσμικτο σε σκόνη (γκρι) για την βελτίωση των χαρακτηριστικών του σκυροδέματος, που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία δαπέδων με την τεχνική “πλυμένου χαλικιού ή ορατού χαλικιού”. Το PRERIT COMPOUND εγγυάται σημαντική αύξηση στις συνολικές επιδόσεις του σκυροδέματος, καλύτερη αντοχή,  μειωμένο κίνδυνο ρωγμών, μεγαλύτερη αντοχή στους κύκλους παγετού/απόψυξης, τριβής και χτυπήματα. Χρησιμοποιείται σε πλατείες σε δημόσιους ή/και ιδιωτικούς χώρους, δρόμους με κυκλοφορία, μονοπάτια σε πάρκα και κήπους, πεζοδρόμια, ράμπες πρόσβασης σε γκαράζ, περιβάλλοντες χώρους  πισινών κ.λπ.

Συσκευασία: 25kg/σάκο
Κατανάλωση: 25kg/m3