Περιγραφή

Περιγραφή

PRERIT SOLUTION

ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Το PRERIT SOLUTION είναι ένας επιβραδυντής σε υδατικό διάλυμα που εφαρμόζεται, χρησιμοποιώντας χαμηλής πίεσης αντλία, χωρίς αέρα, στο φρέσκο σκυρόδεμα, ώστε να επιτραπεί η αφαίρεση της επιφάνειας του (ένα στρώμα λίγων χιλιοστών) με πλύση (πιεστικό) μετά από 12 -24ώρες. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία επιφάνειας δαπέδων που φαίνεται η τελική στρώση των αδρανών σε περιφράξεις από σκυρόδεμα, σε πεζοδρόμια, πλατείες και δρόμους.

Συσκευασία: 25kg/δοχείο
Κατανάλωση: 0,1kg/m2