Περιγραφή

Περιγραφή

SYNTECH PROFIX

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Το SYNTECH PROFIX είναι προϊόν δύο συστατικών με βάση πολυεστερικές ρητίνες για γρήγορες αγκυρώσεις και συνδέσεις κατασκευών από σκυρόδεμα, ξύλο, πέτρα κλπ. Πρόκειται για ταχείας σκλήρυνσης ρητίνη (πλήρης σκλήρυνση σε 6min στους 20οC) που επιτρέπει τη χρήση μεταλλικών αγκυρίων μετά από 2,5 ώρες από την εφαρμογή. Χρησιμοποιείται για στερέωση  συνδέσμων, ράβδων, πλακών, μεταλλικών κατασκευών, ράβδων οπλισμού, στεγανοποίηση ρωγμών και συγκόλληση στοιχείων.

Συσκευασία: 400ml/φυσίγγιο
Κατανάλωση: 3,88 φυσίγγια/dm3