Περιγραφή

Περιγραφή

FLUECO 77T

ΕΝΕΣΙΜΟ ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΜΕΤΤΑΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Το FLUECO 77T είναι έτοιμο προς χρήση χυτό ινοπλισμένο  θιξοτροπικό κονίαμα σχετικής διόγκωσης ειδικά σχεδιασμένο για ενέματα για την εφαρμογή μεταλλικών στοιχείων σε οριζόντια, γωνιακά ή κατακόρυφα τμήματα. Προστατεύει χαλύβδινα καλώδια, αγκύρια  και  ράβδους που εκτίθενται σε υψηλή τάση εφελκυσμού, φαινομένου διάβρωσης λόγω τάσεων.

Συσκευασία: 20 kg/σάκο
Κατανάλωση: 1,55 kg / dm3