Περιγραφή

Περιγραφή

F 51 – F 61

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΒΑΘΟΥΣ/ΠΛΑΤΟΥΣ ΡΩΓΜΩΝ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Οι μετρητές βάθους ρωγμών σκυροδέματος F51 – F61 χρησιμοποιείται κυρίως για να ελεγχθεί το βάθος της σχισμής με την ταχύτητα διάδοσης του ήχου κύματος στο σκυρόδεμα σύμφωνα με την αρχή διάδοσης της διάθλασης του ηχητικού κύματος. Πρόκειται για ένα έξυπνο όργανο με συνδυασμένες λειτουργίες όπως η δοκιμή, η αποθήκευση και η μετάδοση δεδομένων.ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ