Περιγραφή

Περιγραφή

C 62

ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡHΧΩΝ ΓΙΑ ΣΚΥΡOΔΕΜΑ

Είναι μία ελαφριά, μικρή φορητή συσκευή που ενδείκνυται για τον έλεγχο των ελαττωμάτων και της αντοχής σκυροδέματος, για ανίχνευση της αντοχής της οπής από σκυρόδεμα και για δοκιμές δυναμικών επιδόσεων γεωτεχνικής έρευνας βράχου, σκυροδέματος κλπ.