Περιγραφή

Περιγραφή

R 51

ΕΡΓΑΛΕIΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟY ΡAΒΔΩΝ

Είναι ένας ανιχνευτής ράβδων-οπλισμών που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της διαμέτρου της χαλύβδινης ράβδου, την κατανομή και το πάχος οπλισμού του σκυροδέματος. Προσδίδει υψηλή ακρίβεια και σταθερότητα στις μετρήσεις και προβάλλει τα δεδομένα δοκιμής σε πραγματικό χρόνο.