Περιγραφή

Περιγραφή

R 61

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΠΑΡΕΣ

Το όργανο αυτό χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του βαθμού διάβρωσης του χάλυβα με ηλεκτροχημική μέθοδο. Διαθέτει δύο τρόπους ελέγχου για μεγαλύτερη ακρίβεια σε διαφορετικό πεδίο εργασίας και εμφανίζει το αποτέλεσμα της δοκιμής διαισθητικά, με χρωματική αλλαγή, σε πραγματικό χρόνο