Περιγραφή

Περιγραφή

GROUT 6

ΥΠΕΡΡΕΥΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ

Το GROUT 6 είναι ένα ρεοπλαστικό ελεγχόμενης συρρίκνωσης τσιμεντοκονίαμα, με υπέρρευστη συνοχή, πολυμερή τροποποιητικά, αντί αλλεργικά πρόσθετα και επιλεγμένα πυριτικά αδρανή. Εφαρμόζεται με χύτευση ή άντληση για δομική αποκατάσταση, ενισχύσεις, μεγάλης αντοχής αγκυρώσεις και θωρακίσεις έργων. Το GROUT 6 έχει σήμανση CE ως R4 και είναι σύμφωνο με τα πρότυπα: UNI EN 1504-3 και UNI EN 998-1.

To GROUT 6 SFR είναι ενισχυμένο με ένα μείγμα από ίνες χάλυβα και πολυπροπυλενίου.

Συσκευασία: 25kg/σάκο
Κατανάλωση:1.950kg/m3