Περιγραφή

Περιγραφή

MICRO CONCRETE NZR 500

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ  ΡΕΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

Το MICROCONCRETE 500 είναι ένα ρεοπλαστικό κονίαμα τροποποιημένο με πολυμερή, με υψηλή θειική αντίσταση, υψηλή πρόσφυση και υψηλή μηχανική αντοχή με υψηλή διασταλτική ισχύ, ιδανικό για αποκατάσταση και ανακατασκευή κατασκευών από σκυρόδεμα, (πυλώνες ή κράσπεδα, δάπεδα, φρεάτια, σκαλοπάτια, αετώματα κ.λπ.), και ιδιαίτερα κατάλληλα για αγκύρωση με απευθείας χύτευση που αποτελείται από τσιμέντα, επιλεγμένα αδρανή και κατάλληλα πρόσμικτα. Το προϊόν συμμορφώνεται με το πρότυπο UNI EN 1504-3.

Συσκευασία: 25kg/σάκο
Κατανάλωση: ± 18 kg/m² ανά 1 cm πάχος (Ανάμιξη νερού: 14% – περίπου 3,5 λίτρα σάκο)