Περιγραφή

Περιγραφή

GROUT 447 SFR

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΡΕΥΣΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΜΕ ΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

To GROUT 447 SFR είναι αυτοεπιπεδούμενο ταχύπικτο τσιμεντοκονίαμα, ενισχυμένο με χαλύβδινες και πολυπροπυλενίου ίνες, ειδικά σχεδιασμένο να εφαρμόζεται και σε χαμηλές θερμοκρασίες, για επισκευές φρεατίων, δαπέδων και αγκυρώσεων σε έργα που απαιτούν γρήγορη και άμεση αποκατάσταση.

Συσκευασία: 25kg/σάκο (15% νερό/σάκο)
Κατανάλωση: 21,5kg/m2 /1cm πάχος