Περιγραφή

Περιγραφή

GROUT 6 HP

ΜΗ ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΟ ΡΕΥΣΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Το GROUT 6 HP (γκρι) είναι ένα έτοιμο προς χρήση, αυτοεπιπεδούμενο, μη συρρικνούμενο ρευστό κονίαμα με πολύ υψηλή μηχανική αντίσταση. Το προϊόν έχει εξαιρετική πρόσφυση στο υπόστρωμα, υψηλή αντοχή σε θειικά άλατα και είναι απαλλαγμένο από χλώρια ή μεταλλικά σωματίδια. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεμελίωση ανεμογεννητριών, εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών, προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος καθώς και για την θεμελίωση μηχανημάτων. Έχει σήμανση CE ως R4 (115 Μpa) και είναι σύμφωνο με τα πρότυπα: UNI EN 1504-3 και UNI EN 998-1.

Συσκευασία: 25kg/σάκο
Κατανάλωση: 1.900kg/m3 (10% νερό/σάκο)

GROUT 6 HP

Brand: AZICHEM
Περιγραφή

Περιγραφή

GROUT 6 HP

REO-PLASTIC, HIGH STRUCTURAL STRENGTH POURING CONCRETE

The GROUT 6 HP (gray) is a ready-to-use, self-leveling, non-shrinking fluid mortar with very high mechanical strength. The product has excellent adhesion to the substrate, high sulfate resistance and is free of chlorine or metal particles. It is mainly used for foundation of wind turbines, installation of steel structures, prefabricated reinforced concrete components as well as for foundation of machinery. It is CE marked R4 (115 MPa) and complies with the standards: UNI EN 1504-3 and UNI EN 998-1.

Packaging: 25kg/bag
Consumption: 1,900kg/m3 (10% water/bag)