Περιγραφή

Περιγραφή

FLUECO 80 C FLOWFIBER

ΥΠΕΡ-ΡΕΥΣΤΟ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ  ΚΟΝΙΑΜΑ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΙΝΕΣ

Το FLUECO 80 C FLOWFIBER είναι ένα αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα με βάση υπερρευστό τσιμέντο  ενισχυμένο με πολυμερή και εύκαμπτες ανόργανες ίνες ανθεκτικές στα αλκάλια από ανοξείδωτο χάλυβα που εμφανίζουν μεγάλη αντοχή σε θραύση και αντοχή σε  φορτία. Το FLUECO 80 C FLOWFIBER αναπτύσσει υψηλή αρχική καθώς και τελική μηχανική αντοχή, τόσο συμπίεση όσο και εφελκυσμό. Είναι αδιάβροχο και ανθεκτικό ακόμη και σε πολύ επιθετικά χημικά στοιχεία και έχει ισχυρή συγκόλληση με χάλυβα και σκυρόδεμα.

Συσκευασία: 25 kg/σάκο
Κατανάλωση: 20 kg/m2/cm (νερό ανάμιξης: 3,75 – 4,25 lt/σάκο)