Περιγραφή

Περιγραφή

TERMPIR WS GK

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ

Τα θερμομονωτικά πανέλα termPIR WS GK αποτελούνται από πυρήνα θερμικής μόνωσης PIR άκαμπτου αφρού. Οι πλάκες προστατεύονται με αδιάβροχη επένδυση από υαλόπλεγμα(WS) και με γυψοσανίδα στη μία πλευρά. Μεταξύ της πλάκας PIR® και της γυψοσανίδας, υπάρχει ένα λεπτό συγκολλητικό στρώμα.  Τα πανέλα χρησιμοποιούνται σε κεκλιμένες στέγες εντός και κάτω από το σύστημα δοκών και για μόνωση σε εσωτερικούς τοίχους. Με αντίσταση στην φωτιά: E Class, θλιπτική αντοχή στο 10% της παραμόρφωσης, σ10(Μόνο για termPIR® WS): για (20 ≤ d <30 mm): ≥ 120 kPa, για (30 ≤ d ≤ 250 mm ): ≥ 150 kPa και θερμική αγωγιμότητα, λD: για dN * = 25 mm: 0,026  [W/m·K].

Μήκος / πλάτος: 2,6 m (±10 mm) / 1,2 m (±7,5 mm)
pΟνομαστικό πάχος: dN * πάχος ενός πανελου termPIR® με όψεις γυψοσανίδας πάχους 12,5 mm