Περιγραφή

Περιγραφή

FINILAC LL

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΒΑΦΗ ΔΥΟ-ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛYΨΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Το FINILAC LL είναι μια βαφή, δύο συστατικών, αποτελούμενη από μια έγχρωμη βάση (Α) και έναν σκληρυντή (Β) με βάση πολυεστερικές ρητίνες, υδρό-σκληρυντικά πολυμερή ισοκυανίνης, ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και ελαφρές χρωστικές ουσίες. Το προϊόν έχει εξαιρετική αντοχή σε τριβής και υψηλή χημική αντοχή σε καύσιμα, πετρέλαια, φυτικά έλαια, αλκαλικά και αλατούχα οξέα, οικιακά και βιομηχανικά απορρυπαντικά, νάφθα, λάδια, γαλακτικό και κιτρικό οξύ. Κατάλληλο για βιομηχανικά δάπεδα σκυροδέματος. Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί σε ασταρωμένο ή γαλβανισμένο σίδερο και ξύλινες επιφάνειες.

Συσκευασία: 5-20 kg/δοχείο
Κατανάλωση: 6 m2/lt ή 225 g/m2 για δύο στρώσεις