Περιγραφή

Περιγραφή

ATRIAPLASTIC P

ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Το ATRIAPLASTIC P είναι επίστρωμα εποξειδικής πολυαμιδικής ρητίνης. Είναι σκληρό και ελαστικό, εξαιρετικά ανθεκτικό σε λάδι, ντίζελ, κηροζίνη, διαλύματα αλκαλικού οξέος, φυτικά έλαια, οικιακά και βιομηχανικά απορρυπαντικά. Είναι κατάλληλο για σκυρόδεμα βιομηχανικού δαπέδου, σίδηρο, γαλβανισμένο σίδηρο βιομηχανικών υπόστεγων που χρησιμοποιούνται για τρόφιμα, ηλεκτρονικές εργασίες, και για οποιοδήποτε άλλο χώρο.

Συσκευασία: 20kg/δοχείο
Κατανάλωση: 0,4kg/m2