Περιγραφή

Περιγραφή

EPOKOAT FOOD

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το  EPOKOAT FOOD  είναι μια διαφανής εποξειδική επίστρωση, δύο συστατικών, με βάση το νερό, με υψηλή μηχανική και χημική αντοχή όπως αλκοόλες, άλατα, διαλύτες και οξέα. Το προϊόν είναι πιστοποιημένο για χρήση σε επιφάνειες σε Βιομηχανίες Τροφίμων.

Συσκευασία: 6kg/(A+B) δοχείο
Κατανάλωση: 0,35kg/m2