Περιγραφή

Περιγραφή

DRACRIL

ΥΠΕΡ-ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ

Η DRACRIL είναι μια σειρά ειδικά σχεδιασμένων υπερ-ρευστοποιητών υψηλών αποδόσεων με σκοπό την αύξηση της χρονικής διάρκειας ωρίμανσης του σκυροδέματος κάτω από διάφορες περιβαλλοντικές και χρονικές συνθήκες.

DRACRIL 1000 – ο πιο κοινός τύπος (συμμορφώνεται με τους κανονισμούς UNI EN 934-2).

Συσκευασία: 20kg/δοχείο
Κατανάλωση: 0.5-1.2kg/100kg τσιμέντου