Περιγραφή

Περιγραφή

FLUIDAIR

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΑΝΤΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Το FLUID AIR (καφέ) είναι ένα πρόσμικτο για σκυροδέματα που εκτίθενται σε κύκλους ψύξης – απόψυξης και αντιψυκτικά άλατα ή σε σκυροδέματα με ελαφρές προσμίξεις (πολυστερίνη και περλίτη). Βελτιώνει την αντλησιμότητα, την συνοχή, την εργασιμότητα και την τελική εμφάνισή του, με την δημιουργία micro-φυσαλίδων (50-420 microns). Χρησιμοποιείται κυρίως στην παραγωγή ελαφρού μπετόν και φυσικών θερμό-ηχομονωτικών σοβάδων.

Συσκευασία: 5kg/δοχείο
Κατανάλωση: 0,3kg/m3