Περιγραφή

Περιγραφή

FLUIDAIR

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΑΝΤΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Το FLUID AIR (καφέ) είναι ένα πρόσμικτο για σκυροδέματα που εκτίθενται σε κύκλους ψύξης – απόψυξης και αντιψυκτικά άλατα ή σε σκυροδέματα με ελαφρές προσμίξεις (πολυστερίνη και περλίτη). Βελτιώνει την αντλησιμότητα, την συνοχή, την εργασιμότητα και την τελική εμφάνισή του, με την δημιουργία micro-φυσαλίδων (50-420 microns). Χρησιμοποιείται κυρίως στην παραγωγή ελαφρού μπετόν και φυσικών θερμό-ηχομονωτικών σοβάδων.

Συσκευασία: 5kg/δοχείο
Κατανάλωση: 0,3kg/m3

FLUID AIR

Brand: AZICHEM
Κωδικός προϊόντος: 001800 Κατηγορίες: , ,
Περιγραφή

Περιγραφή

FLUID-AIR

FOAMER IN WATER SOLUTION FOR CONCRETE EXPOSED TO FREEZE-THAW CYCLES

Aerating agent in solution specific for concretes exposed to freeze-thaw cycles and antifreeze salts or for light conglomerates (concrete with polystyrene, concrete with perlite, etc.). It compensates for partial lack of very fine parts in the conglomerate, improving its appearance, the cohesion and pumpability. It improves the workability, it reduces segregation and bleeding.

Packaging: 5kg/can
Consumption: 0,3kg/m3