Περιγραφή

Περιγραφή

AERBETON

ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ

Το AERBETON είναι ένα πρόσμικτο προϊόν που αυξάνει την πλαστικότητα και την αντλησιμότητα προπαρασκευασμένων σκυροδεμάτων, παγιδεύοντας μικρο-φυσαλίδες αέρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της αντοχής σε παγετό και απόψυξη βελτιώνοντας την εμφάνιση του σκυροδέματος καθώς μειώνει το διαχωρισμό, τη διαρροή νερού και τη διαπερατότητα.

Συσκευασία: 20kg/δοχείο
Κατανάλωση: 50-150gr/100kg τσιμέντου