Περιγραφή

Περιγραφή

DRANITE

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ ΠΗΞΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (GUNITE)

Η DRANITE είναι μια σειρά πρόσμικτων σκυροδέματος (επιταχυντές πήξης). Η χρήση τους σε  GUNITE δίνει τη δυνατότητα να επιτευχθούν σύντομοι χρόνοι πήξης, υδατοαπωθητικά αποτελέσματα και προσδίδει υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό.

DRANITE L – Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκάλια

Κατανάλωση: 2-6kg/100kg τσιμέντο

DRANITE AF – Ελεύθερο από αλκάλια

Κατανάλωση: 5-8kg/100kg τσιμέντο