Περιγραφή

Περιγραφή

EPOX RIPRESA

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Η EPOX RIPRESA είναι μια εποξειδική κόλλα δύο συστατικών για τη σύνδεση νέου και παλιού σκυροδέματος ακόμα και με παρουσία υγρασίας. Έχει υψηλή αντοχή εφελκυσμού από εκείνη του σκυροδέματος, αντοχή στα άλατα, σε υδρογονάνθρακες, σε όξινα και αλκαλικά διαλύματα, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε θαλασσινό νερό.

Συσκευασία: Συσκευασία: 13kg / κουτί (A + B)
Κατανάλωση: cold joint = 400-800g/m2 ,   Αστάρι = 150-300g/m2