Περιγραφή

Περιγραφή

FLUID GROUT

ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΡΜΩΝ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ

Το FLUID GROUT είναι ένα πρόσμικτο ρευστοποίησης φυσικών κονιαμάτων, ενεμάτων και σκυροδεμάτων, αυτοεπιπεδούμενων, ρεοπλαστικών, με ελεγχόμενη συρρίκνωση και με υψηλές μηχανικές, χημικές και στεγανωτικές ιδιότητες. Χρησιμοποιείται για εφαρμογές αρμών, αγκυρώσεων και για τοποθέτηση βιομηχανικών και δομικών εξαρτημάτων.

Συσκευασία:  25kg/σάκο
Κατανάλωση: 300 – 600kg/m³