Περιγραφή

Περιγραφή

FLUID GROUT

ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΡΜΩΝ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ

Το FLUID GROUT είναι ένα πρόσμικτο ρευστοποίησης φυσικών κονιαμάτων, ενεμάτων και σκυροδεμάτων, αυτοεπιπεδούμενων, ρεοπλαστικών, με ελεγχόμενη συρρίκνωση και με υψηλές μηχανικές, χημικές και στεγανωτικές ιδιότητες. Χρησιμοποιείται για εφαρμογές αρμών, αγκυρώσεων και για τοποθέτηση βιομηχανικών και δομικών εξαρτημάτων.

Συσκευασία:  25kg/σάκο
Κατανάλωση: 300 – 600kg/m³

FLUID GROUT

Brand: AZICHEM
Κωδικός προϊόντος: 001802 Κατηγορίες: , ,
Περιγραφή

Περιγραφή

FLUID GROUT

POWDER ADDITIVE FOR PRODUCING CASTABLE SHRINK-RESISTANT MORTARS ON SITE

FLUID GROUT is polyvalent binder in powder for the production, with the addition of aggregates and water, mortars, grouts and concretes self-levelling, rheoplastic, controlled shrinkage with high mechanical, chemical and waterproofing properties, suitable for the realisation of road joints, structural slubs, anchorages, and industrial precision fixings, etc.

Packaging:  25kg/σάκος
Consumption: 300 – 600kg/m³