Περιγραφή

Περιγραφή

FLUID SPRITZ

ΑΝΟΡΓΑΝΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Το FLUID SPRITZ είναι ένα διάλυμα ανόργανων αντιδράσεων (πυριτικό νάτριο) που χρησιμοποιείται για την επιτάχυνση της ωρίμανσης εκτοξευόμενων κονιαμάτων και σκυροδεμάτων για τοιχοποιίες, την ενίσχυση βράχων όπως για τη στεγανοποίηση σηράγγων, καναλιών, λεκανών, υπόγειων κατασκευών κλπ.

Συσκευασία: 25kg/δοχείο
Κατανάλωση:70kg/m3